Search Product:

Tři regiony, tři kolekce

Ve švédsku nebyl vždy lov záležitostí širokých vrstev obyvatelstva. Po mnoho set let šlo o královskou výsadu a nižší třídy měly lov zakázán. Regiony jako Öland byly celé vyhrazené pro členy královské rodiny a místní obyvatelé Ölandu měli dovoleno vlastnit pouze třínohé psy, protože ti se pro lov nehodili. 

Jakmile se lov stal součástí života všech vrstev obyvatelstva, začal získávat podobu, kterou vidíme dodnes a při níž stojí na nejvyšší (a nejvíce regulované) příčce od řeky Dalälven na sever lov na losy. 

Na severu má dnes možnost lovit téměř každý a místní lovecké týmy působí na rozlehlých územích. Prim zde hrají losi a lovní ptáci. Někdy se pořádají organizované hony se psy určenými k nahánění kořisti, ale často jde o lovy polostrukturované a využívají se při nich psi honiči. 

Staré tradice se lépe dodržují v jižní části země, kde se na soukromých pozemcích pořádají velké organizované hony s naháněcími psy – často ve spojení s tradičními velkostatky a panstvími. V těchto regionech se stále vyskytují jeleni, spousta daňků, srnců, lovných ptáků a divočáků. 

Ve střední části Švédska se obě formy lovu mísí a v regionu Svealand, se loví různými způsoby ptáci, malá i velká zvěř.

Jednu věc ale mají všechny typy lovců společnou, a to potřebu dobrého oblečení. Díky rozsáhlým zkušenostem s životem ve skandinávské přírodě jsme vytvořili tři kolekce, které vyhoví všem běžným loveckým situacím. Seznamte se s kolekcemi Lappland, Värmland a Sörmland.

Abyste obdrželi svou zásilku před Vánocemi, objednejte v rámci: 2015-12-18T15:00 Prodloužené období vrácení vánočních objednávek do 15. ledna 2016 pro objednávky uskutečněné od 20. listopadu do 31. prosince 2015