Search Product:

Od rýsovacího prkna do lesa

Práce vývojáře vyžaduje volný proud nápadů i strukturu. Tvůrčí práce se nedá vždy lineárně popsat. Pokud ale budeme trochu zobecňovat, můžeme vývojový proces popsat asi takto.

Stanovení potřeb

Všechno začíná tím, že si stanovíme, co potřebujeme. Nápady často přicházejí, když jsme sami někde v přírodě, a to jak při krátkých víkendových výletech, tak při delších výpravách. 

Někdy nás také něco napadne při hovo­ru se zákazníky nebo z dopisů, které dostáváme. Všechno se shromažďuje ve skicářích.

Náčrty a modely

Při kreslení vycházíme z těchto poznámek a črt. Vzhledem ke zkušenostem ohledně toho, co funguje v přírodě, které získáváme už déle než 50 let, se zaměřujeme na to, co je důležité pro oblast použití, pro kterou je nový výrobek určený, a volíme takové prvky a řešení, které vyhovují stanoveným kritériím. Často si vytvoříme jednoduché modely, například obloukovou konstrukci, abychom vypočítali objem stanu, a pak provádíme větší i menší úpravy.

Prototypy a přesné zkoušky

Po dolaďování s naším vývojovým týmem je čas vyrobit kompletní prototypy pro zkoušky a hodnocení na různých úrovních. 

Nezávislé textilní zkušebny provádějí zkoušky pevnosti v natržení, odolnosti proti opotřebení, vodního sloupce a řady dalších vlastností materiálů. Ale nejdůležitější ze všech je vyzkoušet, jak se vybavení chová v praxi. 

Prototypy několik měsíců zkoumá v terénu zkušená testovací hlídka vedená naším odborníkem na vybavení Johanem Skullmanem. Namáhání, kterému jsou prototypy během těchto zkoušek vystaveny, odpovídá řadě let běžného používání.

A opět další zkoušky

Také návrhářský tým se sám vydává provádět zkoušky. Téměř vždy při nich objevíme detaily, které se dají zlepšit, věci, které dobře fungují v některých podmínkách a oblastech využití, ale méně v jiných. 

Často existuje větší počet verzí prototypů. Teprve když provedeme požadované úpravy a jsou splněny všechny parametry – teprve tehdy získáváme hotový výrobek, připravený na dobrodružství.