Search Product:

article

Jak se v zimě orientovat v terénu

Mapa a kompas jsou základními pomůckami. Vždy je berte s sebou i v případě, že vaše trasa vede po vyznačených stezkách a ujistěte se, že se v mapě s pomocí kompasu dokážete dobře orientovat. Počasí se totiž může rychle změnit a sněhové poryvy a studený vítr vám dokáží orientaci v přírodě pořádně ztížit.

Pokud máte dobrý výhled a počasí to umožní, můžete svou trasu plánovat na několik kilometrů dopředu. Zvolte nejméně náročnou trasu, kde je nejmenší riziko, že se ztratíte. Stanovte si postupné cíle a často svou pozici kontrolujte v mapě. Je nutné být neustále přípraven na změnu počasí.

Stezky bývají v zimě označeny tyčemi s velkým X, často v červené barvě. Tyče jsou od sebe vzdáleny asi 40 metrů tak, abyste je byli schopni sledovat i při nízké viditelnosti. Tyče se dvěma X značí změnu směru trasy. Každé X je kolmé na směr stezky.

Při špatném počasí nebo náročných terénních podmínkách se musíte plně spolehnout na kompas. Jeho používání vyžaduje trochu znalostí a zkušeností. Může být těžké udržet trasu přímo rovnou, proto si v přírodě stanovujte postupné orientační body. Při špatné viditelnosti může být velmi náročné neztratit správný směr. V takové situaci je možné se orientovat podle horských pohoří, lesních remízků či drátů elektrického vedení.