Search Product:

article

Podchlazení

K podchlazení dochází, když tělo není schopné udržet svou normální teplotu. Mezi příznaky podchlazení patří postupné zhoršení fyzické i psychické kondice. Podchlazení je jedním z největších nebezpečí, které vás na zimní či polární výpravě mohou potkat.

Podchlazený člověk potřebuje maximální pozornost a péči. Při podchlazení je vaše tělesná teplota výrazně nižší než za normálních podmínek. Lidské tělo je extrémně citlivé na výkyvy tělesné teploty. Tělesná teplota zdravého člověka se v klidovém stavu pohybuje okolo 36,5 °C. Již při 35°C se naše tělo začíná nekontrolovaně chvět a naše koncentrace a schopnost racionálně myslet se zhoršuje. Nikdy ve mrazivém počasí nepřeceňujte vaši schopnost soustředit se. Je nutné, abyste na sebe ve skupině navzájem dávali pozor a včas zaznamenali znaky podchlazení u některého z členů výpravy.

Podchlazení je velmi zrádné i v tom, že postupem času se chvění těla úplně zastaví. V tomto stádiu už je člověk naprosto apatický a není schopen se o sebe sám postarat. Ztrácí schopnost jasně myslet a na otázky neodpovídá souvisle. Ošetření lékařem je naprosto nezbytné.

Vážné podchlazení nastává, pokud teplota klesne pod 32 °C. Člověk ztrácí vědomí a má potíže s dýcháním. Bývá těžké nahmatat srdeční puls.
Je důležité si uvědomit, že nemáte odpovědnost pouze za sebe, ale i za další členy výpravy. Proto navzájem spolupracujte a kontrolujte, že všichni dodržují pitný režim, přijímají dostatek potravin a přizpůsobují své oblečení aktuálnímu počasí.