Search Product:

article

Regulace teploty našeho těla

Lidské tělo má pozoruhodnou schopnost regulovat svou vnitřní teplotu. Přesto musíte být velmi opatrní při výpravách v zimním období. Rádi bychom zvýšili vaši bezpečnost tím, že se s vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti.

Naše tělo potřebuje pro své správné fungování stálou, poměrně vysokou teplotu. Na změny klimatu reagujeme dvěma způsoby:
Vědomou reakcí na chlad je obléknutí další vrstvy oblečení nebo rozhýbání svalů. Automatickou reakcí našeho těla je změna oběhu krve, při níž jsou pokožka, ruce a nohy méně zásobovány krví. 
Krevní oběh je soustředěn na dvě oblasti – dutina břišní a hlava. Při pohybu ve mrazivém počasí mějte vždy na hlavě čepici, i při spaní ve spacáku. Naše tělo totiž ztrácí více než 50 procent své tělesné teploty skrze hlavu, a to i když je v klidu. Při zátěži jsou tepelné ztráty ještě větší. Je to proto, že na hlavě krev proudí těsně pod kůží. Navíc v oblasti hlavy nefunguje přirozená reakce žil na chlad – smršťování, které vyšle do mozku signál, a my začneme cítit chlad. Drobné žilky rozvádějící na krev hlavě se v chladu nesmršťují. Automatická reakce našeho těla na chlad je pocit studených rukou a nohou. To je první ukazatel toho, že se vaše tělo ochlazuje.

Zimnice a chvění těla je další fyziologickou reakcí těla na pokles teploty. Zimnici způsobují nekontrolovatelné stahy svalů za účelem produkce tepla, což je vážným signálem toho, že naše tělo začíná být podchlazené. Pokud máte zimnici, je velice náročné přimět svaly k normálnímu výkonu. V případě, že se chvění těla stupňuje a tělo se začne třást, je to známkou již velmi vážné situace. Tělo se již nachází ve stadiu podchlazení a pro zvládnutí této situace bude třeba pomoci dalšího člověka.