Search Product:

Obchodní podmínky

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, PŘEČTĚTE SI VELMI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE BEZPODMÍNEČNÝM SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE NEAKCEPTUJETE TYTO PODMÍNKY, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

1. Obecné

1.1. Následující podmínky platí pro všechny objednávky učiněné zákazníkem (dále „vy“) u Fenix Outdoor E-com AB (dále také „Fenix“ nebo „my“) pomocí Fenix/Fjällräven Online (dále také „webové stránky“).

1.2. Fenix Outdoor E-com AB je pobočkou pro elektronický obchod společnosti Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB je mateřskou společností společnosti Fjällräven Int. AB.

1.3. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Verze podmínek, která platí pro váš nákup, bude ta, která je na webových stránkách v době vaší objednávky.

1.4. Smluvním jazykem je angličtina.

2. Ceny a poplatky za dopravu

2.1. Ceny a nabídky zobrazené na webových stránkách jsou platné v době, kdy jsou zveřejněny, není-li jinak uvedeno dle specifických podmínek na webových stránkách. Ceny v obchodech, katalozích a online se mohou od sebe lišit.

2.2. Přestože se snažíme zajistit, aby všechny informace byly správné, nemůžeme být odpovědní za chyby při oceňování, tisku nebo v popisu.

2.3. Ceny zobrazené online zahrnují povinnou DPH, ale nezahrnují poplatky za dopravu. Více informací o poplatcích za dopravu naleznete v části našich stránek Cena dopravy.

2.4. Všechny objednávky uskutečněné přes on-line obchod Fjällräven jsou vyňaty z vrácení DPH.

3. Objednávky

3.1. Objednávku může učinit pouze osoba starší osmnácti let. Objednávka navíc nesmí být učiněna pro komerční činnost vaši nebo třetí strany. Dodávky zboží jsou prováděny pouze v malých množstvích.

3.2. Každá objednávka je nabídkou nákupu zboží od nás. Takovou nabídku můžeme dle vlastní vůle schválit či odmítnout.

3.3. Jakmile učiníte svou objednávku, a poskytnete nám svou e-mailovou adresu, pošleme vám potvrzovací objednávkový e-mail. Toto potvrzení není přijmutím vaší objednávky, ale pouze vás informuje, že jsme ji obdrželi. Dokud neodešleme vaše zboží, není učiněna žádná kupní smlouva. 

3.4. Jestliže nejsme z nějakého důvodu schopní splnit vaši objednávku, oznámíme vám to co nejdříve. Je-li platba za objednávku zpracována a jestliže jsme již přijali platbu za danou objednávku, bude vám tato platba vrácena způsobem, který si zvolíte.

4. Dodávka

4.1. Snažíme se o co nejkratší dodávkové lhůty/doby přepravy.

4.2. Objednávky učiněné o víkendu a během svátků budou zpracovány následující pracovní den. Přestože se snažíme doručit vaši objednávku v odhadovaném čase, může dojít ke zpoždění. V případě zpoždění dodávky máte samozřejmě právo ji odmítnout.

4.3.  Krátce poté, co bude potvrzena vaše objednávka, obdržíte potvrzovací e-mail, který bude obsahovat podrobnosti o objednávce. Stav objednávky si můžete zkontrolovat kdykoliv tím, že se přihlásíte ke svému účtu nebo se podíváte na stránku se stavem objednávky.

4.4. Přečtěte si Informace o dopravě , kde naleznete více podrobností a možné způsoby dopravy.

5. Právo odstoupení

Pokud změníte názor nebo nebudete úplně spokojeni s některým ze zboží, svou objednávku můžete bez uvedení důvodu zrušit nebo vrátit během období ode dne odeslání objednávky do 14 dnů po převzetí objednaného zboží, a to prostřednictvím zaslání písemného oznámení a vrácení zboží nebo jednoduchým vrácením zboží.  Za všechny předmětné položky vám max. do 14 dní ode dne přijetí vráceného zboží budou vráceny peníze, pokud zůstal zachován náležitý stav všech položek. Zde najdete právně závazné pokyny ohledně předpokladů a důsledků práva na odstoupení od smlouvy.

6. Způsoby platby

Jak za zboží zaplatíte záleží na vás. Existuje několik možností plateb. Přečtěte si Informace o platbách.

7. Výhrada vlastnictví

Zboží vám dodané zůstává majetkem společnosti Fenix, dokud nebude provedena platba. Dokud vám majetek nebude oficiálně předán, máte povinnost jednat s ním s maximální opatrností.  Jestliže je dodané zboží zabaveno nebo jinak vystaveno činnosti třetí strany, jste povinni nás okamžitě písemně informovat.

8. Prezentace produktu a informace

Zatímco se snažíme uvádět detailní popisy našich produktů, vyobrazení produktů a barvy produktů, někdy se mohou vyskytnout malé chyby. Nemůžeme zaručit, že barvy oblečení se reprodukují úplně přesně. To je způsobeno tím, že barvy, které vidíte, závisí na typu vašeho počítače a na jeho nastavení, jakož i na používaném internetovém prohlížeči.

Pokud by produkt neměl některé popsané vlastnosti nebo pokud by obrázek přesně nezobrazoval produkt, máte samozřejmě právo vrátit ho v souladu s naší politikou vrácení, která je zde uvedena, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Uvědomte si a pochopte, že nemůžeme poskytovat žádné slevy nebo jiná gesta dobré vůle, která by přesahovala příslušnou záruku vyplývající ze zákona.

9. Záruka

9.1. Nabízíme omezenou záruku po dobu 2 let, která začíná obdržením zboží. Během této doby budeme v rámci záruky a dle zákona odstraňovat jakékoliv závady. Můžete požadovat odstranění závady, nebo dodávku bezvadného zboží, i když právo volby může být omezeno zákonem.

Jestliže není možné poskytnout náhradu, můžete zvolit odstoupení od kupní smlouvy nebo přijmout slevu. Záruka neplatí na škody způsobené nevhodným užíváním nebo na následky běžného opotřebení.

9.2. V případě odsouhlasené reklamace vám vrátíme náklady na dopravu.

9.3. Chcete-li uplatit záruční práva a získat štítek předplacené dopravy, obraťte se na náš zákaznický servis pomocí e-mailu (customerservice@fjallraven.se) nebo telefonu na čísle (0046 (0) 8 54518688).

9.4. Berte prosím na vědomí, že akceptujeme pouze zboží zakoupené v našem online obchodu, www.fjallraven.cz.

10. Poškození při přepravě

Jestliže dojde k poškození během přepravy, nahlaste prosím jakékoliv poškození přímo přepravci, který vám balík doručoval, tj. POSTEN pro Finsko, Dánsko, Norsko a Švédsko, a UPS pro ostatní země.

11. Odpovědnost

11.1. Žádná část těchto podmínek nás nechrání před odpovědností za falešný popis nebo smrt či zranění osob v souvislosti s naší nedbalostí.

11.2. Dále:

• nepřijímáme odpovědnost za škody způsobené vašemu počítačovému systému nebo ztrátu dat, které jsou následkem používání našich webových stránek;

• nezaručujeme, který obsah a služby budou na webových stránkách dostupné. Veškeré služby a obsah na webových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou, a dle dostupnosti;

• nezaručujeme, že webové stránky budou dostupné neustále a plně funkční, ani že informace na webových stránkách jsou bez chyb nebo vynechání (budeme se ale maximálně v rámci možností snažit se chybám a vynechání vyhnout a napravit je, jakmile to bude možné).

11.3. Naše celková odpovědnost vám za škody nebo újmy způsobené v souladu s touto dohodou je limitována celkovou cenou objednávky.

11.4. Žádná část těchto podmínek nemá za účel omezit vaše další zákonná práva.

12. Vyšší moc

Nejsme odpovědní za jakékoliv zpoždění nebo neschopnost splnit své závazky dle těchto Podmínek, které jsou způsobeny událostmi mimo naší kontrolu, např. vyšší mocí. Mezi takové události patří například (ale nejen) porucha infrastruktury, zásah vlády, války, občanské nepokoje, únosy, požáry, potopy, nehody, bouřky, výpadky, stávky, teroristické útoky nebo průmyslové akce s dopadem na nás nebo naše dodavatele.

13. Ochrana soukromí

K dispozici máme Zásady ochrany soukromí, které popisují, jak jsou vaše data zpracovávána a chráněna společností Fenix. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí.

14. Podstoupení pohledávek

Společnost Fenix si vyhrazuje právo podstoupit a zastavit pohledávky za platby, které jsou splatné a nastaly v souvislosti s dodávkou zboží třetím stranám.

15. Autorská a ostatní práva duševního vlastnictví

Design těchto webových stránek a veškerý text, grafika, informace, obsah a další materiály zobrazené na těchto webových stránkách nebo z nich stažitelné jsou chráněny autorským právem, ochrannými značkami a dalšími zákony a nesmí být používány bez povolení v těchto Podmínkách nebo našeho výslovného písemného souhlasu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tyto Podmínky se řídí zákony Švédska a jakékoliv spory budou předmětem jurisdikce švédských soudů.

16.2. Jestliže jakákoliv součást těchto Podmínek bude shledána neplatnou soudem nebo regulátorem, ostatní části Podmínek budou nadále platit.