Search Product:

Právo na odstoubení od smlouvy

Od této smlouvy máte právo bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dnů. Období na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy dostanete, případně třetí osoba kromě přepravce, která byla vámi stanovena, dostane, do fyzické držby předmětné zboží. Vaši platbu vám vrátíme ihned po zpětném převzetí zboží, případně poskytnutí dokladu o zpětném odeslání zboží vaší osobou. Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, jste povinni informovat naši společnost Fenix Outdoor Ecom AB.

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy můžete vyplnit a odeslat elektronicky
Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, bezodkladně vás budeme informovat o přijetí formuláře na odstoupení od smlouvy. Informace o vrácení zboží najdete na naší stránce s informacemi o vrácení zboží, případně se můžete obrátit na pracovníka oddělení služeb zákazníkům společnosti Fjällräven. Naši pracovníci vám ochotně pomůžou. 

Formulář na odstoupení od smlouvy

Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat jen v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy se společností Fenix Ecom AB.

Tímto vás informuji o tom, že odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží.

  • Níže uveďte příslušná čísla položek:
 • * Povinná pole


  Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.

  Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás Fenix Outdoor E-Com AB, customerservice@fjallraven.se - Fenix Outdoor E-com AB, Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Netherlands musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme na trvalém nosiči (např. elektronickou poštou) potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností).

  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě.Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  Budou se vám účtovat okamžité náklady za štítek zpětného zaslání.

  Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.